Osadent ® pilule

Za otklanjanje tegoba izazvanih nicanjem zuba

Pakovanja

 • Kutija, pilule 7.5 g.
 • Chamomilla recutita D6, Calcium phosphoricum D12, Magnesium phosphoricum C6, Calcium carbonicum C8, Ferrum phosphoricum C8•

  • Osadent pilule za rast zuba su homeopatski lijek.
  • Homeopatija je regulacijska terapija. Tretman homeopatskim lijekovima dovodi do stimulacije i jačanja sopstvenog iscjeliteljskog potencijala organizma.
  • Osadent pilule za rast zuba se sastoje od pet pojedinačnih homeopatskih komponenti pri čemu svaka od komponenti doprinosi efikasnosti lijeka.
  • Homeopatska slika ovih pet komponenti naročito odgovara problemima sa nicanjem zubića praćenih bolom, povišenom tjelesnom temperaturom, prolivom, grčevima u stomaku, razdražljivošću, nemirom i nesanicom.
  • Osadent pilule se koriste za djecu u periodu nicanja zubića (uzrasta od 4 mjeseca do 6 godina)

  Za više informacija o učinkovitosti i mogućim nuspojavama pročitajte upustvo o lijeku ili pitajte svog ljekara ili farmaceuta.
  Dostupno bez recepta u apoteci.

  Uputstvo za pacijenta

  OSADENT
  (3,8 mg + 3,8 mg + 0,8 mg + 0,8 mg + 0,8 mg)/1 g, pilule
  Chamomilla recutita D6, Calcium phosphoricum D12, Magnesium phosphoricum C6, Calcium carbonicum C8, Ferrum phosphoricum C8

  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrže važne informacije.

  • Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut.Sačuvajte ovo uputstvo za pacijenta. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.
  • Pitajte farmaceuta ako su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet.
  • U slučaju pojave bilo kojeg neželjenog efekta razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.
   Ovo uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Videti odjeljak 4.
  • Ako se Vaše dijete ne bude osjećalo bolje uprkos primjenjenoj terapiji, ili ako se stanje Vašeg djeteta čak i pogorša, obavezno se obratite ljekaru.

  Sadržaj:

  1. Šta je Osadent i za šta se koristi
  2. Prije nego počnete uzimati Osadent
  3. Kako koristiti Osadent
  4. Moguća neželjena djelovanja
  5. Kako čuvati Osadent
  6. Dodatne informacije

  1. ŠTA JE OSADENT I ZA ŠTA SE KORISTI
  Osadent pilule za rast zuba su homeopatski lijek.
  Homeopatija je regulacijska terapija. Tretman homeopatskim lijekovima dovodi do stimulacije i jačanja sopstvenog iscjeliteljskog potencijala organizma.
  Osadent pilule za rast zuba se sastoje od pet pojedinačnih homeopatskih komponenti pri čemu svaka od komponenti doprinosi efikasnosti lijeka.
  Homeopatska slika ovih pet komponenti naročito odgovara problemima sa nicanjem zubića praćenih bolom, povišenom tjelesnom temperaturom, prolivom, grčevima u stomaku, razdražljivošću, nemirom i nesanicom.

  Osadent pilule za rast zuba se koriste za podsticanje spontanog rješavanja problema koji se javlja kod dojenčadi tokom nicanja zubića, praćenog intenzivnim bolom, povišenom temperaturom, prolivom, razdražljivošću, nemirom i nesanicom.

  Primjena ovog homeopatskog lijeka u opisanim indikacijama zasniva se isključivo na homeopatskom iskustvu.
  Teški oblici ove bolesti su indikacija za kliničko liječenje.

  Osadent pilule se mogu izdavati jedino pod nadzorom ljekara/farmaceuta homeopate.

  Osadent pilule se koriste za djecu u periodu nicanja zubića (uzrasta od 4 mjeseca do 6 godina)

  Ako se Vaše dijete ne bude osjećalo bolje nakon dvodnevne terapije ili ako se stanje Vašeg djeteta čak i pogorša, uprkos primijenjenoj terapiji, obavezno se obratite ljekaru.

  2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OSADENT
  Nemojte koristiti Osadent pilule, ako je Vaše dijete alergično (hipersenzitivno) na jednu od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (pomoćne supstance su navedene u odjeljku 6).

  Budite oprezni sa Osadentom
  U slučaju nejasnih ili jakih tegoba, kao i u slučaju dužeg razvoja bolesti, homeopatsku terapiju za problem rasta zuba treba prepustiti specijalisti homeopati.

  U slučaju teškog proliva, kao i u slučaju da tegobe ne prestaju ili da se javljaju novi simptomi, trebate se obratiti i ljekaruu, jer postoji mogućnost da je riječ o bolesti koju treba dijagnosticirati ljekar.

  Na početku terapije homeopatskim preparatima, stimulacija regulacijskog sistema organizma može dovesti do privremenog pogoršanja postojećih simptoma. Ova takozvana prva reakcija je bezopasna. U slučaju teške ili dugotrajnije početne/prvobitne reakcije, treba prekinuti primjenu lijeka sve dok simptomi ne prođu, nakon čega se može nastaviti sa njegovom primjenom u uobičajenoj dozi.
  Svaki dugotrajniji tretman homeopatskim lijekovima treba biti pod nadzorom iskusnog ljekara homeopate, jer u slučaju njegove primjene u stanjima koja nisu indikacija za takvu terapiju, mogu se pojaviti neželjeni efekti (novi simptomi).

  Uzimanje drugih lijekova sa Osadentom
  Interakcije sa ostalim lijekovima nisu zabilježene.

  Molimo Vas da obavijestite ljekara ili farmaceuta u slučaju da Vaše dijete uzima ili je uzimalo druge lijekove uključujući i one koji se kupuju bez recepta.

  Važne informacije o nekim sastojcima Osadenta
  Ovaj lijek sadrži laktozu u tragovima (manje od 10 mg po maksimalnom dnevnoj dozi). U ovoj količini ne predstavlja opasnost za pacijente sa intolerancijom laktoze. Ako znate da Vaše dijete pati od neke druge intolerancije šećera, molimo da prvo porazgovarate sa svojim/djetetovim ljekarom..

  3. KAKO KORISTITI OSADENT?
  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

  Ako nije propisano drugačije, djeci kojoj niču zubići daje se 8 pilula na jezik svakih 30 minuta, a u slučaju snažnog bola, bola na jezik se stavlja 8 pilula svakih 15 minuta.
  Čim se ublaže tegobe, lijek davati rjeđe.
  Ako se Vaše dijete ne bude osjećalo bolje nakon dvodnevne terapije ili ako se stanje Vašeg djeteta čak i pogorša, uprkos primijenjenoj terapiji, obavezno se obratite ljekaru.

  Kako otvoriti bočicu s lijekom Osadent:


  Po otvaranju bočice odmah bacite zaštitnu foliju, da je dijete ne bi progutalo.

  Ako uzmete više Osadenta nego što je trebalo
  Ako se desi da uzmete više Osadenta od preporučenog broja, nema opasnosti.

  Ako zaboravite uzeti Osadent
  Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite preskočenu.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

  4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
  Kao i svi drugi lijekovi Osadent može uzrokovati neželjena dejstva. Neželjeni efekti još nisu poznati. Ako primijetite bilo kakve nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome
  obavijestite ljekara ili farmaceuta.

  Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
  U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

  5. KAKO ČUVATI OSADENT
  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati tubu uvijekčvrsto zatvorenu da bi se sadržaj zaštitio od vlage.
  Lijek čuvati van vidokruga i dohvata djece.

  Lijek ne koristite nakon isteka roka trajanja označenog na kartonskoj kutiji i tubi, odnosno datuma koji se nalazi poslije oznake “EXP“. Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan tog mjeseca.
  Rok trajanja lijeka je 44 mjeseca od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.
  Rok trajanja nakon prvog otvaranja je 6 mjeseci.

  Niti jedan lijek ne bacajte putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog farmaceuta o tome na koji način (od)baciti lijekove koje više ne koristite. Na ovaj način ćete pomoći da se zaštiti vaš okoliš.

  6. DODATNE INFORMACIJE
  Šta sadrži Osadent
  1 g sadrži, kao aktivne supstance:
  Chamomilla recutita D6 3,8 mg
  Calcium phosphoricum D12 3,8 mg
  Magnesium phosphoricum C6 0,8 mg
  Calcium carbonicum C8 0,8 mg
  Ferrum phosphoricum C8 0,8 mg
  Od ostalih supstanci sadržane su ksilitol, hipromeloza i laktoza monohidrat u tragovima 1 g = oko 120 pilula

  Kako izgleda Osadent i sadržaj pakovanja
  Osadent pilule za zube su bijele boje, bez mirisa, slatkog ukusa.
  Veličina pakovanja: 7,5 g pilula u bijeloj propilenskoj tubi zatvorenoj originalnim zatvaračem.

  Režim izdavanja
  Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

  Proizvođač (administrativno sjedište)
  Viennapharm GmbH
  Mariahilferstrasse 123/3, 1120 Beč, Austrija,

  Proizvođač (mjesto puštanja u promet)
  Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
  Wolfganggasse 45-47, 1121 Beč, Austrija

  Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
  Viennapharm d.o.o.
  Jezero 3, 71000, Sarajevo

  Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
  04-07.3-2-11041/18 od 08.10.2019