Osanit®

Pilule za upalu disajnih puteva

Pakovanja

 • Kutija, pilule 7.5 g.
 • Atropa belladonna D12

  • Osanit je homeopatski lijek.

  Indikacije registrovane za ovaj lijek:
  Akutna upala disajnih puteva u okviru prehlade, naročito ako je praćena:

  • visokom tjelesnom temperaturom
  • grloboljom i osjećanjem pečenja u grlu
  • otežanim gutanjem
  • suhim kašljem
  • glavoboljom i bolovima u zglobovima
  • razdražljivošću i nemirom

  Prilikom primjene beladone karakteristično je da simptomi na početku budu intenzivniji i izraženiji.

  Za više informacija o učinkovitosti i mogućim nuspojavama pročitajte upustvo o lijeku ili pitajte svog ljekara ili farmaceuta. Dostupno bez recepta u apoteci.

  Uputstvo za pacijenta

  Osanit
  100 mg/10 g pilule
  Atropa belladonna D12

  Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži važne informacije.
  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao Vaš liječnik ili farmaceut.

  • Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga htjeti ponovno pročitati.
  • Za savjet i više informacija obratite se svom farmaceutu.
  • U slučaju pojave bilo kojeg neželjenog efekta razgovarajte sa svojim liječnikom ili farmaceutom.
   Ovo uključuje i moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti odjeljak 4.
  • Ako Vam se stanje ne poboljša poslije dva dana ili ako smatrate da Vam se stanje pogoršalo obavezno se obratite liječniku.

  Šta se nalazi u ovom uputstvu

  1. Šta je Osanit i za šta se koristi
  2. Prije nego počnete koristiti Osanit
  3. Kako se koristi Osanit
  4. Moguća neželjena djelovanja
  5. Kako se čuva Osanit
  6. Dodatne informacije

  1. Šta je Osanit i za šta se koristi
  Osanit je homeopatski lijek.
  U slučaju akutnih i hroničnih bolesti homeopatiju treba shvatiti kao regulacionu terapiju.

  Za homeopatski lijek su izvedene indikacije (materia medica).
  U nastavku su navedene indikacije registrovane za ovaj lijek:

  Akutna upala disajnih puteva u okviru prehlade, naročito ako je praćena:

  • visokom tjelesnom temperaturom
  • grloboljom i osjećanjem pečenja u grlu
  • otežanim gutanjem
  • suhim kašljem
  • glavoboljom i bolovima u zglobovima
  • razdražljivošću i nemirom

  Prilikom primjene beladone karakteristično je da simptomi na početku budu intenzivniji i izraženiji.

  Primjena ovog homeopatskog lijeka za navedene indikacije se temelji samo na iskustvu u liječenju homeopatijom. Teški oblici ove bolesti su indikacija za kliničko liječenje.

  Osanit pilule se mogu izdavati jedino pod nadzorom ljekara/farmaceuta homeopate.

  Ako se ne budete bolje osjećali ni poslije dva dana liječenja, ili ako Vam se stanje čak pogorša, molimo da se obratite svom liječniku.

  2. Prije nego počnete koristiti Osanit
  Nemojte koristiti Osanit ako ste alergični na aktivnu supstancu belladonna ili na bilo koji sastojak ovog lijeka koji je naveden u odjeljku 6.
  Budite oprezni sa Osanitom
  Molimo da prije nego počnete koristiti Osanit porazgovarate sa svojim liječnikom ili farmaceutom.

  U nejasnim i teškim slučajevima ili u slučaju da bolest ne prolazi, homeopatska terapija akutne upale disajnih puteva treba da bude pod nadzorom homeopate.

  Nakon što se počne sa primjenom homeopatskih lijekova simptomi mogu privremeno da se pogoršaju (prva reakcija). Takve reakcije obično nisu štetne. U slučaju da tegobe ne prestaju treba prestati sa primjenom lijeka. Sa primjenom lijeka se može ponovo početi čim se stanje poslije prve reakcije poboljša (reakcija slabi). U slučaju da se tegobe ponovno pogoršaju, mora se prestati sa korištenjem lijeka.

  Svaka dugotrajnija terapija homeopatskim lijekovima treba da je pod nadzorom iskusnog homeopate, jer u slučaju njegove primjene u stanjima koja nisu indikacija za takvu terapiju, mogu se pojaviti neželjeni efekti (novi simptomi).

  Djeca
  Visoku tjelesnu temperaturu i grlobolju kod djece mlađe od dvije godine uvijek mora rasvijetliti liječnik.
  Zbog toga primjena ovog lijeka u ovoj uzrasnoj grupi treba da se temelji samo na preporuci liječnika.
  S obzirom da se raspolaže sa malo podataka, ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od godinu dana.

  Uzimanje drugih lijekova sa Osanitom
  Obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lijek, kao i u slučaju da postoji mogućnost da ćete uzimati neki drug lijek.
  Nije poznata nijedna interakcija sa drugim lijekom.

  Uzimanje hrane i pića sa Osanitom
  Osanit treba uzimati 15 minuta prije ili 15 minuta poslije obroka.

  Opšti štetni faktori kao što su životne navike, iritansi i stimulansi mogu negativno da utiču na efekat homeopatskog lijeka.

  Trudnoća i dojenje
  Ako ste u drugom stanju ili dojite, ili ako mislite da biste mogli biti u drugom stanju ili ako planirate imati potomstvo, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili farmaceutom prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

  Nema podataka o primjeni ovog proizvoda tokom trudnoće i dojenja. Do sada nema informacija o postojanju posebnog rizika za primjenu tokom trudnoće i dojenja.

  Upravljanje vozilima i mašinama
  Osanit neznatno utiče, ako utiče uopšte, na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

  3. Kako se koristi Osanit
  Za oralnu primjenu.
  Osanit staviti pod jezik i pustiti da se otopi.

  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao Vaš liječnik ili farmaceut. Ako niste sigurni obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

  Ako se poslije dva dana ne budete osjećali bolje ili čak ako Vam se stanje pogorša, obratite se svom liječniku.

  Preporučena doza je:
  Mala djeca uzrasta od 12 do 23 mjeseca: 1 pilula
  Djeca starija od 24 mjeseca i mlađa od 6 godina: 3 pilule
  Djeca starija od 6 godina, tinejdžeri i odrasli: 5 pilula

  Prvog i drugog dana se odgovarajući broj pilula uzima 4 do 5 puta dnevno, a od trećeg dana se nastavlja sa primjenom dvaput dnevno.

  U izrazito akutnim stanjima na početku bolesti, ovaj lijek se može primjenjivati u kraćim intervalima, na primjer na svakih sat vremena. Svakako treba uzeti u obzir ukupnu dnevnu dozu.

  Poboljšanje stanja poslije prve primjene lijeka: Molimo da sa sljedećom dozom lijeka sačekate sve dok Vam se ne učini da efekat lijeka slabi.

  Opšte poboljšanje stanja: Ako ste lijek uzeli već nekoliko puta i ako Vam se stanje poboljšalo (simptomi oslabili), terapiju možete nastaviti sa dvostruko rjeđom primjenom lijeka.

  Upotreba kod djece
  Kod djece mlađe od dvije godine lijek se primjenjuje samo na osnovu preporuke liječnika. S obzirom da se raspolaže sa malo podataka, ne preporučuje se primjena kod djece mlađe od godinu dana.

  Kako otvoriti bočicu s lijekom Osanit:

  Po otvaranju bočice odmah bacite zaštitnu foliju, da je dijete ne bi progutalo.

  Ako uzmete više Osanita nego što ste trebali
  Nisu prijavljivani slučajevi predoziranja.

  Ako ste zaboravili uzeti Osanit
  Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka da biste nadoknadili propuštenu.
  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

  4. Moguća neželjena djelovanja
  Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati pojavu neželjenih djelovanja, premda ih ne dobiju svi. Nisu prijavljeni slučajevi pojave neželjenih djelovanja primjenom ovog lijeka.

  Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
  U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
  lijeku, kao i one koje jesu.

  5. Kako čuvati Osanit
  Lijek čuvati u originalnom pakovanju, na suhom i tamnom mjestu, da bi se zaštitio od vlage i svjetlosti, na temperaturi do 25 °C. Homeopatske lijekove treba čuvati udaljene od izvora elektromagnetnog
  zračenja, kao što su televizori, računari, mikrovalne pećnice.

  Lijek čuvati van vidokruga i dohvata djece.

  Lijek ne koristite nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju (kartonskoj kutiji i bočici), odnosno datuma koji se nalazi poslije oznake “EXP“. Rok trajanja se odnosi na zadnji dan tog mjeseca.

  6. Dodatne informacije
  Šta je Osanit
  Aktivna supstanca je Atropa belladonna D12.
  10 grama pilula sadrži 100 mg Atropa belladonna D12.
  Drugi sastojci (pomoćne supstance) su ksilitol i hipromeloza.
  1 g = oko 120 kuglica

  Kako Osanit izgleda i sadržaj pakovanja
  Osanit su bijele boje, bez mirisa, slatkog ukusa (bez šećera).
  Veličina pakovanja: 7,5 g pilula u bijeloj propilenskoj bočici sa zaštitnom folijom na otvoru.

  Nosilac odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
  Apomedical d.o.o.
  Vreoca 33, 71 210 Ilidža, Sarajevo

  Proizvođač (administrativno sjedište)
  Viennapharm GmbH
  Mariahilferstrasse 123/3, 1120 Beč, Austrija

  Proizvođač gotovog lijeka
  Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
  Wolfganggasse 45-47
  1121 Beč, Austrija

  Režim izdavanja lijeka
  Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

  Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
  Osanit, 100 mg/10 g, pilule: 04-07-3-1-8477/17 od 01.03.2019.