Osarhin®

Pilule za prehladu kod djece

Pakovanja

 • Kutija, pilule 7.5 g.
 • Sambucus nigra (zova) D3

  • Osarhin je homeopatski lijek.
  • monoterapijski lijek na bazi zove (Sambucus nigra D3).
  • Indikacije registrovane za ovaj lijek:
  • Prehlada kod dojenčadi, male djece uzrasta 2-3 godine i djece starijeg uzrasta sa viskoznim i bistrim sekretom, kada je disanje kroz nos otežano.
  • Ovaj lijek se koristi kod djece (od navršenog 28. dana života do navršene pete godine života).

  Za više informacija o učinkovitosti i mogućim nuspojavama pročitajte upustvo o lijeku ili pitajte svog ljekara ili farmaceuta.
  Dostupno bez recepta u apoteci.

  Uputstvo za pacijenta

  Osarhin
  100 mg/10 g, pilule
  Sambucus nigra (zova) D3

  Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži važne informacije.
  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao Vaš liječnik ili farmaceut.

  • Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga htjeti ponovno pročitati.
  • Za savjet i više informacija obratite se svom farmaceutu.
  • U slučaju pojave bilo kojeg neželjenog efekta razgovarajte sa svojim liječnikom ili apotekarom. Ovo uključuje i moguće neželjene efekte koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti odjeljak 4.
  • Ako se Vaše dijete ne bude osjećalo bolje ili ako mu se stanje poslije sedam dana čak pogorša morate se obratiti liječniku.

  Šta se nalazi u ovom uputstvu

  1. Šta je Osarhin i za šta se koristi
  2. Prije nego počnete koristiti Osarhin
  3. Kako se koristi Osarhin
  4. Mogući neželjeni efekti
  5. Kako se čuva Osarhin
  6. Dodatne informacije

  1. Šta je Osarhin i za šta se koristi
  Osarhin je homeopatski lijek.
  U slučaju akutnih i hroničnih bolesti homeopatiju treba shvatiti kao regulacionu terapiju. Osarhin pilule su homeopatski monoterapijski lijek na bazi zove (Sambucus nigra D3).

  Za homeopatski lijek su izvedene indikacije (materia medica). U nastavku su navedene indikacije registrovane za ovaj lijek:

  • Prehlada kod dojenčadi, male djece uzrasta 2-3 godine i djece starijeg uzrasta sa viskoznim i bistrim sekretom, kada je disanje kroz nos otežano.

  Primjena ovog homeopatskog lijeka za navedene indikacije se temelji samo na iskustvu u liječenju homeopatijom. Teški oblici ove bolesti su indikacija za kliničko liječenje.

  Osarhin pilule se mogu izdavati jedino pod nadzorom ljekara/farmaceuta homeopate.

  Ovaj lijek se koristi kod djece (od navršenog 28. dana života do navršene pete godine života).

  Ako se Vaše dijete ne bude osjećalo bolje ili ako mu se stanje poslije sedam dana čak pogorša obavezno se obratite liječniku.

  2. Prije nego počnete koristiti Osarhin

  Nemojte koristiti Osarhin

  • Ako je Vaše dijete alergično na zovu (Sambucus nigra) ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (pomoćne supstance su navedene u odjeljku 6)

  Budite oprezni sa lijekom Osarhin
  Molimo da prije nego počnete koristiti Osarhin porazgovarate sa svojim liječnikom ili farmaceutom.

  Kada se uzimaju homeopatski lijekovi, mogu se javiti takozvane prve reakcije. Takve reakcije obično brzo prođu same od sebe.

  Dugotrajna terapija homeopatskim lijekom treba da je pod nadzorom iskusnog homeopate.

  Djeca
  Osarhin se koristi kod djece (od navršenog 28. dana života do navršene pete godine života).

  Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Osarhin
  Obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ako uzimate/koristite ili ste nedavno uzimali/koristili neki drugi lijek, kao i u slučaju da postoji mogućnost da ćete uzimati/koristiti neki drugi lijek.

  Nije poznata nijedna interakcija sa drugim lijekovima.

  Trudnoća i dojenje
  Zbog upotrebe kod djece nije primjenljivo.

  Upravljanje vozilima i mašinama
  Nisu sprovođene studije o efektima na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama.

  3. Kako se koristi Osarhin
  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao
  Vaš liječnik ili farmaceut. Ako niste sigurni obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

  Preporučena doza je:
  Po dozi se preporučuje sljedeći broj pilula:
  Djeca (uzrast od 28 dana do 23 mjeseca): 1 pilula
  Djeca (uzrasta od 2 godine do navršene 5. godine života): 3 pilule

  Učestalost upotrebe:
  U akutnim stanjima važi opšti standard da se terapija sprovodi do poboljšanja:
  1. dan: svakih 1 do 2 sata (maksimalno 12 puta dnevno)
  2. dan: svaka 2 sata
  Od 3. dana pa nadalje: 3 puta dnevno

  Nakon što nastupi poboljšanje, prorijediti upotrebu.

  Način primjene:
  Za oralnu primjenu.
  Pilule staviti na jezik da se otope.

  Trajanje terapije:
  Ako se Vaše dijete ne bude osjećalo bolje ili ako mu se stanje poslije sedam dana čak pogorša morate se obratiti liječniku.

  Kako otvoriti pakovanje:

  Po otvaranju bočice odmah bacite zaštitnu foliju, da je dijete ne bi progutalo.

  Ako uzmete više lijeka Osarhin nego što ste trebali
  Nisu prijavljivani slučajevi predoziranja.

  Ako ste zaboravili uzeti Osarhin
  Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka da biste nadoknadili propuštenu.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

  4. Mogući neželjeni efekti
  Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati pojavu neželjenih efekata, premda ih ne dobiju svi.
  Još nisu poznati neželjeni efekti tokom terapije lijekom Osarhin.

  Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka
  U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

  5. Kako se čuva Osarhin
  Lijek čuvati u originalnom pakovanju na suhom i tamnom mjestu da bi se zaštitio od vlage i svjetlosti, na temperaturi do 25°C.
  Lijek čuvati van vidokruga i dohvata djece.

  Lijek ne koristite nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju (kartonskoj kutiji i bočici), odnosno datuma koji se nalazi poslije oznake “EXP“. Rok trajanja se odnosi na zadnji dan tog mjeseca.
  Nijedan lijek ne bacajte putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svog farmaceuta o tome na koji način (od)baciti lijekove koje više ne koristite. Na ovaj način ćete pomoći da se zaštiti vaša okolina.

  6. Dodatne informacije

  Šta Osarhin sadrži
  Aktivna supstanca je Sambucus nigra D3.
  10 grama pilula sadrži 100 mg aktivne supstance Sambucus nigrae (zova) D3.
  Drugi sastojci (pomoćne supstance) su ksilitol i kalcij karbonat.
  1 g = oko 120 kuglica

  Kako Osarhin izgleda i sadržaj pakovanja
  Osarhin je bijele boje bez mirisa, slatkog ukusa (bez šećera).
  Veličina pakovanja: 7,5 g kuglica u bijeloj propilenskoj bočici sa zaštitnom folijom na otvoru.

  Nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka
  Viennapharm d.o.o.
  Jezero 3
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Proizvođač (administrativno sjedište)
  Viennapharm GmbH
  Mariahilfer Straße 123/3
  1060 Beč
  Austrija

  Proizvođač gotovog lijeka
  Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
  Wolfganggasse 45-47
  1121 Beč, Austrija

  Režim izdavanja lijeka
  Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

  Broj i datum odobrenja za stavljanje lijeka u promet
  Osarhin 100 mg/10 g, pilule: 04-07.3-1-8476/17 od 01.03.2019.god.