Osatuss®

Pilule za kašalj

Pakovanja

 • Kutija, pilule 7.5 g.
 • Drosera D6

  • Osatuss je homeopatski monoterapijski lijek na bazi rosulje, biljke iz porodice mesožderki (= Drosera).
  • Drosera ima specifičan homeopatski efekat na dišne puteve.

  Indikacije za ovaj homeopatski lijek su:

  • suh, nadražujući konvulzivni i iritantni kašalj
  • dubok, hipersonoran kašalj nalik lavežu psa
  • napadi bolnog kašlja koji se uglavnom javljaju noću
  • Kod djece mlađe od 2 godine primjena terapije mora biti pod liječničkim nadzorom.

  Za više informacija o učinkovitosti i mogućim nuspojavama pročitajte upustvo o lijeku ili pitajte svog ljekara ili farmaceuta.
  Dostupno bez recepta u apoteci.

  Uputstvo za pacijenta

  Osatuss
  100 mg/10 g
  pilule
  Drosera D6

  Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži važne informacije.
  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao
  Vaš liječnik ili farmaceut.

  • Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga htjeti ponovno pročitati.
  • Za savjet i više inormacija obratite se svom farmaceutu.
   slučaju pojave bilo kojeg neželjenog efekta razgovarajte sa svojim liječnikom ili farmaceutom.
  • Ovo uključuje imoguće neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu. Vidjeti odjeljak 4.
  • Ako Vam se stanje ne poboljša poslije 5 dana ili ako se Vaše stanje čak i pogorša obavezno se
   obratite liječniku (kod djece mlađe od 6 godina, liječniku se obratiti poslije 2 dana).

  Šta se nalazi u ovom uputstvu

  1. Šta je Osatuss i za šta se koristi
  2. Prije nego počnete koristiti Osatuss
  3. Kako uzimati Osatuss
  4. Mogući neželjeni efekti
  5. Kako se čuva Osatuss
  6. Dodatne informacije

  1. Šta je Osatuss i za šta se koristi
  Osatuss je homeopatski monoterapijski lijek na bazi rosulje, biljke iz porodice mesožderki (= Drosera).
  Drosera ima specifičan homeopatski efekat na dišne puteve.

  Homeopatija se mora shvatiti kao regulaciona terapija.
  Za homeopatski lijek su izvedene slijedeće indikacije (materia medica):

  • suh, nadražujući konvulzivni i iritantni kašalj
  • dubok, hipersonoran kašalj nalik lavežu psa
  • napadi bolnog kašlja koji se uglavnom javljaju noću

  Primjena ovog homeopatskog lijeka za navedene indikacije se temelji samo na iskustvu u liječenju
  homeopatijom.
  Teški oblici ove bolesti su indikacija za kliničko liječenje.

  Osatuss pilule se mogu izdavati jedino pod nadzorom ljekara/farmaceuta homeopate.

  Ako Vam se stanje ne poboljša poslije 5 dana ili ako se Vaše stanje čak i pogorša obavezno se obratite liječniku (kod djece mlađe od 6 godina, liječniku se obratiti poslije 2 dana).

  2. Prije nego počnete koristiti Osatuss

  Nemojte koristiti Osatuss

  • ako ste alergični na aktivnu supstancu Droserae ili na bilo koji sastojak ovog lijeka koji je naveden u odjeljku 6.

  Budite oprezni sa lijekom Osatuss
  Primjena homeopatskih lijekova nije zamjena za medicinsku dijagnostiku i terapiju. U slučaju nejasnih ili ozbiljnih slučajeva, kao i u slučaju dugotrajnije bolesti, obavezno se mora konsultovati liječnik. Nakon što se počne sa primjenom homeopatskih lijekova simptomi mogu privremeno da se pogoršaju (prva reakcija). Takve reakcije obično nisu štetne. Ako se stanje ne poboljša, odnosno ako tegobe ne prolaze, treba prestati sa primjenom ovog lijeka. Nakon što prva reakcija na lijek prođe (nastupi remisija) može se nastaviti sa njegovom primjenom. Ako se tegobe opet pogoršaju, mora se prestati s primjenom lijeka.

  Svaka dugotrajnija terapija homeopatskim lijekom treba da je pod nadzorom iskusnog homeopate, jer u slučaju njegove primjene u stanjima koja nisu indikacija za takvu terapiju, mogu se pojaviti neželjeni efekti (novi simptomi).

  Ako simptomi traju uprkos liječenju u trajanju od 5 dana (za djecu mlađu od 6 godina u trajanju od 2 dana) ili u slučaju ozbiljnih stanja bez odlaganja konsultovati liječnika.

  Djeca:
  Kod djece mlađe od 2 godine primjena terapije mora biti pod liječničkim nadzorom.
  Kašalj kod djece mlađe od 2 godine uvijek bi trebalo da (pr)ocijeni liječnik.

  Liječnika konsultovati u svakom slučaju ako

  • se sumnja na magareći kašalj (vrlo zarazna infekcija dišnih puteva)
  • se jave napadi otežanog disanja ili gušenja
  • je disanje ubrzano, nepravilno ili bučno (nalik zviždanju), tjelesna temperatura visoka i ako se u
   sputumu (ispljuvku) javi krv

  Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Osatuss
  Obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ako uzimate/koristite ili ste nedavno uzimali/koristili neki drugi lijek, kao i u slučaju da postoji mogućnost da ćete uzimati/koristiti neki drug lijek.

  Nije poznata nijedna interakcija sa drugim lijekovima.

  Uzimanje hrane i pića sa Osatussom
  Opšti štetni faktori kao što su životne navike, stimulansi i neke namirnice mogu negativno da utiču na efekat homeopatskog lijeka.

  Trudnoća i dojenje
  Ako ste u drugom stanju ili dojite, ili ako mislite da biste mogli biti u drugom stanju ili ako planirate imati potomstvo, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili farmaceutom prije nego počnete uzimati ovaj lijek.
  Nema podataka o primjeni tokom trudnoće i dojenja. Stoga se ne može preporučiti njegova primjena tokom trudnoće i dojenja.

  Upravljanje vozilima i mašinama
  Osatuss neznatno utiče, ako utiče uopšte, na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

  3. Kako koristiti Osatuss
  Ovaj lijek koristite uvijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili na način kako Vam je rekao Vaš liječnik ili farmaceut. Ako niste sigurni obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

  Preporučena doza je:
  Dojenčad (uzrasta od navršenih 28 dana do navršena 23 mjeseca): 1 pilula
  Djeca uzrasta od 2 do 6 godina: 3 pilule
  Djeca starija od 6 godina, tinejdžeri i odrasli: 5 pilula

  U akutnim slučajevima se odgovarajući broj pilula uzima na svakih 1 do 2 sata (maksimalno 8 puta dnevno). Pošto se stanje poboljša prorijediti primjenu lijeka, npr. 1 do 5 puta dnevno.

  Za oralnu primjenu.
  Pilule staviti na jezik da se otope.

  Upotreba kod djece
  Kod djece mlađe od 2 godine primjena terapije mora biti pod liječničkim nadzorom.

  Kako otvoriti pakovanje:

  Po otvaranju bočice odmah bacite zaštitnu foliju, da je dijete ne bi progutalo.

  Ako Vam se stanje ne poboljša poslije 5 dana ili ako se Vaše stanje čak i pogorša obavezno se obratite liječniku (kod djece mlađe od 6 godina, liječniku se obratiti poslije 2 dana).

  Ako uzmete više lijeka Osatuss nego što ste trebali
  Predoziranje nije prijavljeno.

  Ako ste zaboravili uzeti Osatuss
  Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka da biste nadoknadili propuštenu.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.

  4. Mogući neželjeni efekti
  Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati pojavu neželjenih efekata, premda ih ne dobiju svi. Do sada nisu prijavljeni slučajevi pojave neželjenih efekata primjenom ovog lijeka.

  Prijavljivanje sumnje na neželjena efekte lijeka
  U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

  5. Kako čuvati Osatuss
  Lijek čuvati u originalnom pakovanju na suhom i tamnom mjestu, da bi se zaštitio od vlage i svjetlosti,na temperaturi do 25°C.
  Lijek čuvati van vidokruga i dohvata djece.
  Lijek ne koristite nakon isteka roka trajanja označenog na pakovanju (kartonskoj kutiji i bočici), odnosno datuma koji se nalazi poslije oznake “EXP“. Rok trajanja se odnosi na zadnji dan tog mjeseca.

  6. Dodatne informacije

  Šta Osatuss sadrži
  Aktivna supstanca je Drosera D6.
  10 grama pilula sadrži 100 mg Drosera D6.

  Drugi sastojci (pomoćne supstance) su ksilitol i hipromeloza.

  1 g = oko 120 kuglica

  Kako Osatuss izgleda i sadržaj pakovanja
  Osatuss pilule su bijele boje, bez mirisa, slatkog ukusa (bez šećera).
  Veličina pakovanja: 7,5 g pilula u bijeloj propilenskoj bočici sa zaštitnom folijom na otvoru.

  Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
  Viennapharm d.o.o.
  Jezero 3
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Proizvođač (administrativno sjedište)
  Viennapharm GmbH
  Mariahilfer Straße 123/3, 1060 Beč, Austrija

  Proizvođač gotovog lijeka
  Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG
  Wolfganggasse 45-47
  1121 Beč, Austrija

  Režim izdavanja lijeka
  Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

  Broj i datum odobrenja za stavljanje lijeka u promet
  OSATUSS 100 mg/10 g, pilule: 04-07.3-1-8474/17 od 28.02.2019.god