Kwizda Pharma je dio Kwizda Grupacije koja je aktivna širom svijeta. Fokus kompanije je na razvoju, proizvodnji i promociji inovativnih brendiranih OTC i RX proizvoda. Kwizda Pharma, koja se obavezuje na podršku savremenih trendova terapijskog liječenja kroz širok spektar proizvoda, je kompanija usmjerena prema budućnosti.

Jedan aspekt navedenog uključuje brendirane proizvode i lijekove koji se koriste za terapijski tretman kašlja i prehlade, urinarnog trakta, za bolove, kao i hipertenziju, dijabetes, osteoporozu i ginekološke probleme. Sve navedeno se odnosi na liječenje hroničnih bolesti, te prevenciji istih.

Kwizda Pharma je porodična kompanija sa sjedištem u Austriji, dok Kwizda Grupaciju čini niz kompanija usmjerenih na zdravstvo, agrikulturu i hidroizolacione sisteme.Odjeljenje za podršku zdravstva je najveće odjeljenje koga čine farmaceutski proizvodi, farmaceutska distribucija, farmaceutska veleprodaja i apotekarske usluge.

Kwizda Pharma je razvila uspješan lijek protiv kašlja Bronchostop®, koji ostvaruje četvrtinu ukupnog prihoda europskog odjela i odabranih međunarodnih tržišta. Daljnji vlasnički proizvodi se stvaraju u pogonima u Beču i prodaju širom svijeta preko poslovnih partnera.

Sa svojim odjeljenjima – Farmaceutika, Farmaceutska distribucija, Farmaceutska veleprodaja i Farmaceutski servis – Kwizda uspijeva pokriti cijeli spektar usluga – od razvoja do opskrbe farmaceutskim lijekovima.

Zahvaljujući preciznom poznavanju tržišta i mreži farmaceutske distribucije, veleprodaje lijekova i ljekarni, Kwizda je atraktivan partner farmaceutskim kompanijama u Austriji.

Kwizda Pharmaceutical Distribution pruža usluge pretprodaje i direktno za farmaceutsku industriju. Poslovni partneri iz farmaceutske i zdravstvene industrije iskorištavaju stručnost i dugogodišnje iskustvo u farmaceutskoj industriji. Kwizda Pharma Distribution postavlja standard za zadovoljstvo kupaca sa svojim distributivnim centrom u Leopoldsdorfu kod Beča.

Kwizda je posvećena zdravlju kroz razvoj i proizvodnju farmaceutskih lijekova, kroz nacionalni i međunarodni marketing i prodaju lijekova, kao i kroz njihovu distribuciju za farmaceutske kompanije i trgovanje na ljekarničkim tržištima.

Kwizda Grupa je strukturirana u sedam divizija, koje samostalno posluju na svojim tržištima. Kwizda Holding je odgovoran za koordinaciju i podršku njihovim aktivnostima koje se preklapaju, kao i za razvoj njihovih strateških pristupa.