marketing@viennapharm.com

Naša zastupništva
Lenus Pharma

lenusl logo gl1

Farmaceutska kompanija Lenus Pharma, sa sjedištem u Beču (Austrija), je specijalizovana kompanija za razvoj, marketing i distribuciju proizvoda klasificiranih kao nutricionistički proizvodi ili “hrana sa posebnom medicinskom namjenom”.

Fokus kompanije je stalno usavršavanje na poljima urologije, ginekologije, IVF i oftalmologije.

Lenus Pharma svoju filozofiju zasniva na razvoj inovativnih proizvoda koji će zadovoljiti kako medicinske tako i naučne potrebe.