Farmaceutska kompanija Lenus Pharma, sa sjedištem u Beču (Austrija), je specijalizovana kompanija za razvoj, marketing i distribuciju proizvoda klasificiranih kao nutricionistički proizvodi ili “hrana sa posebnom medicinskom namjenom”.

Fokus kompanije je stalno usavršavanje na poljima urologije, ginekologije, IVF i oftalmologije.

Lenus Pharma svoju filozofiju zasniva na razvoj inovativnih proizvoda koji će zadovoljiti kako medicinske tako i naučne potrebe.

Kompanija je postavila za cilj da zadovolji ljudska očekivanja. Ne posmatraju pojedinačno medicinske komponente, već analiziraju kompletan problem gledajući cijelu osobu, uključujući razumijevanje njenih fizičkih, nutritivnih, ekoloških, emocionalnih, društvenih, duhovnih i životnih vrijednosti.

Sve ove komponente pokreću i utiču na razvoj proizvoda kompanije. Posvećenost ovom holističkom pristupu – zajedno sa implicitnom željom da ljude učine zdravijima – je kamen temeljac uspjeha kompanije.

Proizvodi kompanije Lenus Pharma koje zastupa Viennapharm
Proizvodi kompanije Lenus Pharma