«MUŠKI FAKTOR» GDJE PROFERTIL® POMAŽE

Ukoliko ne dolazi do začeća nakon godinu dana nezaštićenih seksualnih odnosa, potrebno je zatražiti medicinsku pomoć. Svjetska zdravstvena organizacija definiše neplodnost kao „nemogućnost začeća tokom dvanaest mjeseci redovnih nezaštićenih seksualnih odnosa.“ Tačna dijagnoza je presudna za pronalaženje ispravne metode liječenja.

Plodnost muškarca zavisi od toga da li će imati dovoljan broj zrelih i funkcionalnih spermatozoida koji treba da budu unutar ženskog genitalnog trakta u trenutku ovulacije. Svaki par koji želi imati djecu trebao bi biti svjestan da muške i ženske reproduktivne funkcije moraju raditi zajedno. Iz tog razloga, dijagnostička evaluacija je podjednako važna i za muškarce i za žene. Uzroci neplodnosti nalaze se kod muškaraca gotovo jednako često kao i kod žena.

To znači da je veoma važno da se u početnim fazama tretmana prvo ispita muška sperma pomoću spermograma. Ukoliko se utvrdi da je uzrok kod muškarca, antioksidativna terapija može značajno poboljšati relevantne parametre. Efikasnost PROFERTIL® kapsula dokazana je putem kliničkih studija koje obuhvataju preko hiljadu pacijenata.

Iako je količina sperme koju muškarac može proizvesti neiscrpna, kvalitet sperme se smanjuje tokom godina. Studije su pokazale da PROFERTIL® štiti spermu od oštećenja genetskog materijala (DNK). „Krhka DNK“ je sve više prisutna kod muškaraca starijih od 35 godina. To znači da PROFERTIL® štiti genetski materijal koji prenosimo na sljedeću generaciju i pruža najbolje uslove da naša djeca dobro započnu život.