Dr A. & L Schmidgall je dio švicarske HEDOGA grupe, koja izvozi svoje proizvode i brendove u više od 50 zemalja širom svijeta. Aktivnosti Dr. A. & L. Schmidgall obuhvata proizvodnju, kao i domaće i međunarodno prometovanje lijekova, medicinskih sredstava, dodataka ishrani, kozmetike i hemijsko-tehničkih proizvoda.

Dr. A. & L. Schmidgall vrši izvoz u Centralnu i Istočnu Europu i SND, kao i u zemlje Bliskog i Dalekog Istoka, obično u saradnji sa lokalnim distributerima.

Porijeklo Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG datira duže od jednog vijeka. Kompanija je započela svoje aktivnosti daleke 1908 godine kada je proizvedena Darmol laksativna čokolada. Poduzetnička dinamika i inovativna snaga bile su jake konstante impresivne povijesti kompanije i nastavljaju oblikovati akcije Dr. A. & L. Schmidgall GmbH & Co KG na austrijskom i svjetskom OTC tržištu.

Kompanija pruža sveobuhvatnu podršku austrijskim apotekama kroz visoko kvalificirani tim u uredima i uslugama na terenu, ima dobre kontakte s veletrgovcima farmaceutskih proizvoda kao i dugogodišnje iskustvo u marketingu i prodaji, te obuci jakih vlastitih i prodajnih brendova. Uz sve ove prednosti, kompanija može implementirati individualne zahtjeve i ponuditi sveobuhvatan paket za promicanje širenja poslovanja. Assortiman usluga uključuje prodajne usluge, po želji marketing kao i kompletno rukovanje logistikom i fakturisanjem.

Dr. Schmidgall nudi dodatne prodajne i marketinške usluge u vidu podrške štandovima i prezentacijama na sajmovima i kongresima, kao i na društvenim mrežama ili organizaciji događaja.

Kontinuirano održavanje asortimana i stalni razvoj su posebno važni za kompaniju.

Proizvodi kompanije Dr. A. & L. Schmidgall